ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Social & Nature / Προσαρμογή των επαγγελμάτων κοινωνικής εργασίας στην πρόληψη των φυσικών κινδύνων και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής / Erasmus+ 2019-1-FR01-KA202-062336

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μια ομάδα έργου αποτελούμενη από έξι ευρωπαίους εταίρους ειδικευμένους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη, την αειφόρο τοπική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

+ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

Το έργο της εταιρικής σχέσης υποστηρίζεται από 6 διακρατικές συναντήσεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση όλων των μελών της διευθύνουσας επιτροπής (SC) κάθε 4 μήνες.

+ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ

Είναι ένα διαδικτυακό κέντρο πόρων (Social & Nature e-center), ένα επαγγελματικό εργαλείο συνεργασίας με περιεχόμενο που παράγεται ως μέρος του έργου.

+ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ