πώς δουλεύουμε

Το Social & Nature σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους του δημιουργώντας μια διακρατική κοινοπραξία με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατάρτιση εκπαιδευτών κοινωνικής εργασίας που μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των κοινωνικών λειτουργών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των φυσικών κινδύνων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και να τη προσφέρει σε εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές πολιτικές.

Για να ανταποκριθούμε συνεκτικά σε προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά πλαίσια, είναι απαραίτητη η διακρατική διάσταση.

Επιπλέον, η ποικιλομορφία και η συμπληρωματικότητα της τεχνογνωσίας των τοπικών φορέων, καταστάσεων και εμπειριών θα εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων των διαθέσιμων λύσεων και προσεγγίσεων.

Το έργο της εταιρικής σχέσης υποστηρίζεται από 6 διακρατικές συναντήσεις που επιτρέπουν τη συγκέντρωση ολόκληρων μελών της διευθύνουσας επιτροπής (SC) κάθε 4 μήνες.