Το έργο

Οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά, θεσμικά ή με άλλο τρόπο περιθωριοποιημένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε ορισμένες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού. (IPCC – Διακυβερνητική ομάδα για την αλλαγή του κλίματος).

Social & Nature

Το SOCIAL & NATURE είναι ένα έργο, που αναπτύχθηκε από 6 εταίρους σε 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία), χρηματοδοτούμενο από το Erasmus + Strategic Partnerships για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Στόχος του, μέσω της εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών μάθησης και των κοινωνικών λειτουργών, είναι η πρόληψη και ο μετριασμός των περιβαλλοντικών καταστροφών από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ομάδες που είναι ήδη ευάλωτες σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Συγκεκριμένοι στόχοι

• Δημιουργία μιας διακρατικής κοινοπραξίας για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την κατάρτιση των εκπαιδευτών που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα (κοινωνικές πολιτικές και βοήθεια για την κατάρτιση και την τοποθέτηση θέσεων εργασίας) και να ενεργούν ως μεσολαβητές και διευκολυντές προς ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα φυσικών κινδύνων και των συνέπειων της κλιματικής αλλαγής.
• Δημιουργία διδακτικών εργαλείων, απλών και εύκολα μεταβιβάσιμων στα διάφορα εδαφικά πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για τις κοινωνικές πολιτικές.

Πνευματικά αποτελέσματα / Δραστηριότητες

• IO1. ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, χαρτογράφηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συμμετέχουν στο θέμα, με μια στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική για την υλοποίηση του ενδιαφέροντος και της δέσμευσής τους και – ταυτόχρονα – συλλογή ορθών πρακτικών
• IO2. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• IO3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, με στόχο τους εκπαιδευτές και εκείνους που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα (σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ελληνικά)
• ΙΟ4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ μέσω συμμετοχικών δραστηριοτήτων, το οποίο στοχεύει στους μελλοντικούς κοινωνικούς επιστήμονες και διαμεσολαβητές, με τη χρήση διαπολιτισμικών και πολυεπιστημονικών μεθόδων
• IO5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, απευθυνόμενη σε εκπαιδευτές και σε αυτούς που εργάζονται στον κοινωνικό τομέα (σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ελληνικά)
Προγραμματισμένες δραστηριότητες
• Κοινή εκπαίδευση προσωπικού, 12 εκπαιδευτών από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και για τα ακόλουθα θέματα: προσαρμογή του πληθυσμού στις κλιματικές αλλαγές, στρατηγικές για τη μείωση της ευαλωτότητας σε συγκεκριμένες περιοχές.
• Τοπική διάδοση της εμπειρίας και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες, μέσω προσωπικών συναντήσεων και απομακρυσμένης επικοινωνίας (Ιστός, κοινωνικά μέσα…)
• Τελικό συνέδριο παρουσίασης του προγράμματος στις Βρυξέλλες

Διάρκεια

24 μήνες (2019-2021)