πιστοποιητικό

Εάν ενδιαφέρεστε να έχετε πιστοποιητικό που αναφέρει τα θέματα και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους ακόλουθους εταίρους του έργου SOCIAL AND NATURE, υπεύθυνος για την ανάπτυξη του περιεχομένου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης:

ΒΕΛΓΙΟ (πιστοποιητικό στα γαλλικά)

UNESSA
• waldo.raineri@unessa.be
• fias.acfi@unessa.be

ΓΑΛΛΙΑ (πιστοποιητικό στα γαλλικά)

IFRTS και CFA U Ligame
• contact@ifrtscorse.eu

ΕΛΛΑΔΑ (πιστοποιημένο στα ελληνικά)

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
• info@medcenv.org

ΙΑΣΙΣ
• rnd@gmail.com

ΙΤΑΛΙΑ (πιστοποιημένο στα ιταλικά)

EnAIP Friuli Venezia Giulia
• b.dainelli@enaip.fvg.it
• ufficiors@enaip.fvg.it