Οδηγός ηθοποιού

IO.1 – ΟΔΗΓΟΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Συνοπτική έκδοση (V.1-18 Ιουλίου 2020) βασισμένη στην πλήρη έκδοση που αποτελείται από 6 εθνικές εκθέσεις – Στα ελληνικα
  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ – Πλήρης έκδοση (V.3-17 Ιουλίου 2020, με συμπεριλαμβανόμενες και τις 6 αναφορές – ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Επικεφαλής εταίρος του

IO.1: ITG Conseil IO.1

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

  • ENAIP FVG – ΙΤΑΛΙΑ (FRIULI VENEZIA GIULIA)
  • ΙΑΣΙΣ ΜΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ
  • IFRTS – ΚΟΡΣΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΑ
  • ITG CONSEIL – ΓΑΛΛΙΑ
  • UNESSA – ΒΕΛΓΙΟ