Οδηγίες

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται για να βοηθήσουν όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς να εξασφαλίσουν την τακτική συμμετοχή τους σε αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο σε 4 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά και Ιταλικά.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μπορείτε να κατεβάσετε τα pdf, να παρακολουθήσετε τα μαθήματα στην πλατφόρμα επίσης επιλέγοντας τις ενότητες ή τις δραστηριότητες που προτιμάτε.
Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε τη γλώσσα και να πραγματοποιήσετε εξατομικευμένη πλοήγηση, επιλέγοντας τις συνεδρίες που σας ενδιαφέρουν
Μόνο όταν ολοκληρώσετε ολόκληρη τη διαδρομή εκπαίδευσης στην πλατφόρμα, περνώντας με επιτυχία τα κουίζ αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων, θα μπορείτε να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό που θα επισημαίνει τα θέματα και τις δεξιότητες με βάση τους μαθησιακούς στόχους (LO).
Οδηγίες βήμα προς βήμα για τον τρόπο πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό

Πριν ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε εδώ.

Μόλις εγγραφείτε, θα συνδεθείτε απευθείας στη σελίδα των μαθημάτων.
Κάντε κλικ στον τίτλο του μαθήματος που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Θα δείτε τώρα μια περιγραφή του μαθήματος και συνδέσμους προς τις 4 Ενότητες. Κάντε κλικ στη μονάδα στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε.
Ο σύνδεσμος θα ανοίξει ένα παράθυρο ειδήσεων: βρίσκεστε τώρα στην περιοχή εκμάθησης.
Αφού ολοκληρώσετε κάθε ενότητα, μπορείτε να ελέγξετε τη μάθησή σας με ένα κουίζ 4 ερωτήσεων.
Εάν χρειάζεστε πιστοποιητικό, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εδώ.