Εταίροι του έργου

IFRTS CORSE Logo

IFRTS CORSE
Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social, Médico-Social et Sanitaire, ενθαρρύνοντας την περιφερειακή πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, διασφαλίζοντας την προστασία, τη ζωτικότητα και την προώθηση της Κορσικής κληρονομιάς (FR), εταίρος συνντονιστής
Website: ifrtscorse.eu


 

Logo Enaip Friuli Venezia Giulia

ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA
Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους ανθρώπινους πόρους μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για να αυξήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, καθοδήγηση και συμβουλευτική, τοποθέτηση θέσεων εργασίας και εκκίνηση επιχειρήσεων, προωθώντας την κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (IT)
Website: www.enaip.fvg.it


UNESSA
La fédération de l’accueil, de l’accompagnement, de l’aide et des soins aux personnes, brings together around 40 Walloon and Brussels organizations, active and leader in the sectors of training for socio-occupational integration and social economy (BE).
Website: www.unessa.be


Iasis NGO Logo

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
Δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της αποϊδρυματοποίησης. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ασχολείται με όλες τις ευάλωτες ομάδες (μετανάστες, αιτούντες άσυλο, άστεγους) με δραστηριότητες κατάρτισης, δράσεις υποστήριξης και έρευνα δράσης (GR)
Website: www.iasismed.eu


ITG CONSEIL LOGO

ITG CONSEIL
Η ITG CONSEIL εργάζεται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης και παρέχει τεχνική βοήθεια σε δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα (FR)
Website: www.itg.fr


MCE – Mediterranean Centre of Environment logo

MKP
Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, ειδικευμένο στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κινητοποίηση κοινωνικό-επαγγελματικών φορέων σε αυτά τα θέματα (GR)
Website: www.medcenv.org